Makale Arama
Sayı
Anahtar Kelime, Yazar(lar)
Kaynak Gösterme İlkeleri

Notlar ve referanslar ayrılmalıdır. Notlar metin içinde numaralandırılmalı ve “dipnot” şeklinde verilmelidir. Referanslar ise, APA sistemine göre düzenlenmelidir.
Kaynakçada, sadece yazıda gönderme yapılan kaynaklara yer verilmeli ve yazar soyadına göre alfabetik sıralama izlenmelidir.

Başlıkların düzenlenmesi:
Ana başlık: İlk harfleri büyük, 14 punto ve bold, sola yaslı
Giriş, Öz, Abstract, Sonuç ve Kaynakça: Baş harfleri büyük, sola yaslı, on iki punto, bold
Başlıklar: Baş harfleri büyük, sola yaslı, 12 punto, bold
Alt başlıklar: Baş harfleri büyük, italik, paragrafa hizalı, 12 punto, bold

Metin İçi Kaynak Gösterimi
Yapılan çalışmalarda, başkalarının düşünceleri alıntı ya da gönderme şeklinde verilmelidir. Kısa alıntılar tırnak işareti içinde gösterilmelidir. 4 satırdan uzun alıntılar ise ayrı bir paragraf olarak 1 cm içeriden blok halinde, 10 punto ile yazılmalıdır. Bu durumda tırnak işareti kullanılmamalıdır.
Göndermelerde yazar soyadı, yayın tarihi ve sayfa numarası bilgileri parantez içinde aktarılmalıdır. Tek ve iki yazarlı yayınlarda her iki yazarın soyadına da parantez içinde yer verilmelidir.
İkiden fazla yazarı olan yayınlarda gönderme yapılırken sadece birinci yazarın soyadı verilir, diğer yazarlar için “vd.” ifadesi kullanılmalıdır.
Tüzel kişiler tarafından yazılmış yayınlarda tüzel kişi adı çok uzunsa veya kısaltılmış biçimi çok biliniyorsa ilk göndermeden sonra kısaltma yoluna gidilebilir. Kısaltma kullanılmasına karar verilirse ilk göndermede kurum adının açık hali yazılmalı ve yanında parantez içinde kısaltması verilmelidir.
Bir yazarın aynı tarihte yayınlanmış birden fazla yayınından yararlanılmışsa, yayınları birbirinden ayırmak için sırasıyla “a,b,c,...” ibareleri kullanılmalı ve bu kullanım gerek metin içinde kaynak gösterme sırasında gerekse kaynakça bölümünde yer almalıdır.

Kaynak Gösterme Örnekleri

I. Tek yazarlı kitaplar ve makaleler:

Metin içindeki yollamada (kitap):
(McQuail, 1987: 55).
• Aynı yazarın, aynı yıl birden fazla eserine yollama yapılması durumunda:
(McQuail, 1987a: 55; 1987b: 40).
• Alıntı yapılan yazarın başka bir yazardan alıntı yapmış olması durumunda:
(Aktaran: McQuail, 1987a: 55).

Kaynakçada:

McQuail, D.(1987) Mass Communication Theory: An Introduction, Beverly Hills, CA: Sage.
Akbulut, Ö.(2007) Küreselleşme Ulus- Devlet ve Kamu Yönetimi, Ankara: TODAİ Yayını.

Metin içindeki yollamada (makale):
(Akbulut, 2013: 168).

Kaynakçada:
Akbulut, Ö. (2013) “Küresel Kapitalizm ve Devlet”, Toplum ve Hekim, 28, 3, 165-171.

 

II. İki yazarlı kitaplar ve makaleler:

Metin içindeki yollamada (kitap):
(Denhardt ve Denhard, 2007: 24).

Kaynakçada:
Denhardt, J. V. ve Denhardt, R. B. (2007) The New Public Service, New York: M. E. Sharpe.

Metin içindeki yollamada (makale):
(McCombs ve Shaw, 1998: 108).

Kaynakçada:
McCombs, M. E. ve Shaw D. L. (1972) “The Agenda-Setting Function of Mass Media”, The Public Opinion Quarterly, 36, 2, 176-187.

 

III. İkiden çok yazarlı kitaplar ve makaleler:

Metin içindeki yollamada (kitap):
(Lazarsfeld vd., 1996: 45).

Kaynakçada:
Lazarsfeld, P. F., Berolson, B. ve Gaudet, H. (1944) The People Choice, London: Colombia University Press.

 

IV. Derleme yayınlar içinde yer alan makaleler:

Metin içindeki yollamada:
(Schramm, 1994: 53).

Kaynakçada:
Schramm, W. (1994) (der.) Kitle Haberleşme Teorilerine Giriş (çev. Ü Oskay),  İstanbul: Derya Yayınları, 95-134.

Metin içindeki yollamada (kurum yayınları):
(DPT, 1989: 145).

Kaynakçada:
DPT, (1989).  Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı, 1990-1994, Ankara.

 

V. Yazarı Olmayan Kitap:

Metin içindeki yollamada:
• Kitap Adı Kısaysa:
(Kütüphaneciliğe Giriş, 1987).
• Kitap Adı Uzunsa:
(Sanal, 1995: 70).

Kaynakçada:
Kütüphaneciliğe Giriş, (1987) Ankara: Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yayınları.
Sanal Kütüphanecilik ve Yeni Gelişmeler (1995) Ankara: Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yayınları.

 

VI. Görüşme:

Metin içindeki yollamada:
(O. Koloğlu ile kişisel iletişim, 13 Mart 2007).

Kaynakçada:
Orhan Koloğlu ile 13 Mart 2007 tarihinde gerçekleştirilen görüşme.

 

VII. Elektronik Kaynak

Metin içindeki yollamada:
(Çubukçu, 2009).

Kaynakçada:
Çubukçu, M. (2009) “Bu Kimin Zaferi?”, http://arsiv.ntvmsnbc.com/news/473346.asp. (15.06.2010).

 

VIII. Yazarı Olmayan Elektronik Kaynak:

Metin içindeki yollamada:
(Dışişleri Bakanlığı, 2010).

Kaynakçada:
Dışişleri Bakanlığı (2010) http://www.mfa.gov.tr/default.tr.mfa.  Erişim Tarihi:16.06.2010.

 

IX. Gazete ya da Aktüel Dergilerde Yer Alan Yazılar:

Metin içindeki yollamada:
(Nadi, 1950).

Kaynakçada:
Nadi, Yunus, (1950) “Kuvvetin Sırrı”,  Cumhuriyet, 9 Temmuz.

 

X. Gazete ya da Aktüel Dergilerde Yer Alan İsimsiz Yazılar

Metin içindeki yollamada:
(Cumhuriyet, 7 Mayıs 1924).

Kaynakçada:
Cumhuriyet, 7 Mayıs 1924.

Metin içerisinde aynı gazetelerin farklı kopyalarına atıf yapılmışsa:
Cumhuriyet, 1950-1960, Hürriyet, 1948-1960.

 

XI. Belgeler

Metin içindeki yollamada:
(Ticaret Bakanlığı, Karar Sayısı, 21.48.26).

Kaynakçada:
Ticaret Bakanlığı, Muamelat Umum Müdürlüğü Kararları, Erişim: T.C. Başbakanlık Arşivi.

Yazarlar için
Emek Araştırma
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Site içerisindeki dökümanlar izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. © 2016
Web Tasarım Ankara