Makale Arama
Sayı
Anahtar Kelime, Yazar(lar)
Devletin Dönüşümü, Kamusal Alan ve İşçi Sınıfı, Sayı: 23 - 2023
Başlık
:
Devletin Dönüşümü, Kamusal Alan ve İşçi Sınıfı
Yazar(lar)
:
Hakan Topateş
İngilizce Başlık
:
The Transformation of State, Public Sphere and Working Class
Anahtar Kelimeler
:
devlet, kamusal alan, postfordizm, sosyal refah devleti, sınıf
İng. Anahtar Kelimeler
:
state, public sphere, postfordism, social welfare state, class
Özet
:
Bu çalışmanın amacı devletin ve kamusal alanın dönüşümünün ekonomi-politik değerlendirmesini yapmaktır. Bu kapsamda çalışmada devletin dönüşümü, Fordist üretim biçiminden Postfordist üretim biçimine geçiş ve merkez-çevre ikiliğine dayanan küresel kapitalist işbölümü temelinde incelenecektir. Fordist ekonomi modelinin, dolayısıyla sosyal refah devletinin, 1970’li yıllarda içine girdiği kriz bir ekonomik yeniden üretim ve yeniden yapılanma gerektirmiştir. Yeni üretim biçiminin adı olan Postfordizm küresel işbölümüne, meta zincirlerine dayalı bir esnek üretim modunu anlatmaktadır. Bu yeni kapitalist üretim modeli aynı zamanda bir siyasal tasarımdır. Bu bağlamda kolektif sınıf aidiyetlerinin yerine postmodern mikro kimlikler getirilmekte, tüketim toplumu pratikleriyle birlikte serbest piyasa dizgesinin işleyişinin sürmesi garanti altına alınmaktadır.
İngilizce Özet
:
The aim of this research is to do a political economic evaluation of the transformation of the state and the public sphere. In this context the transformations of the state are going to be examined based on the shift from the Fordist mode of production to the Post-fordist mode of production and on the global capitalist division of labour based on the core-periphery dualism. The crisis which the Fordist economic model, i.e. the social welfare state went through in the 1970’s has required an economic reproduction and reconstruction. Postfordism being the name of the new mode of production expresses a flexible mode of production based on commodity chains. This new capitalist mode of production is also a political design. In this context postmodern micro identities are being provided and the duration of the process of the free market system is being guaranteed.
Pdf
:
Devletin Dönüşümü, Kamusal Alan ve İşçi Sınıfı Tam Metin
Sayı: 23 - 2023 - Tüm Makaleler
Emek Araştırma
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Site içerisindeki dökümanlar izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. © 2016
Web Tasarım Ankara