Makale Arama
Sayı
Anahtar Kelime, Yazar(lar)
2016 (Sayı: 1)
1
:
ÇSGB’nin Eylem Planları: İş Sağlığı Güvenliğinde Verilen "Söz"ler ve "Eylem"sizlik
A.Gürhan FİŞEK
Bu çalışmada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) tarafından yayınlanan Eylem Planları ana hatları ile incelenmekte ve verilen sözlerin ne ölçüde eyleme geçirildiği irdelenmektedir. Bu çalışma, ÇSGB’nin verdiği sözleri, eyleme geçiremediğini ortaya koymaktadır. Bu ise, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda köklü bir politika değişikliğini zorunlu kılmaktadır.
2
:
Anlatı ve İktidar ya da Kamu Personel Reformunu Anlamak
Ali Murat Özdemir
Bu makale, kamu personel reformu sürecinde yürütülen güncel tartışmaları değerlendirmek için normatif analizin yeterli olmadığını, kuralların içerisinde anlam bulduğu söylemlerin de irdelenmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Bu bağlamda, bu makale günlük hayatta tartışmadan kabul ettiğimiz pek çok kavramı (kamu hizmeti ve kamu menfaati gibi nosyonları) ve bu kavramlarla inşa edilen söylemleri ele alıyor.
3
:
Devletin Dönüşümü, Kamusal Alan ve İşçi Sınıfı
Hakan Topateş
Bu çalışmanın amacı devletin ve kamusal alanın dönüşümünün ekonomi-politik değerlendirmesini yapmaktır. Bu kapsamda çalışmada devletin dönüşümü, Fordist üretim biçiminden Postfordist üretim biçimine geçiş ve merkez-çevre ikiliğine dayanan küresel kapitalist işbölümü temelinde incelenecektir. Fordist ekonomi modelinin, dolayısıyla sosyal refah devletinin, 1970’li yıllarda içine girdiği kriz bir ekonomik yeniden üretim ve yeniden yapılanma gerektirmiştir. Yeni üretim biçiminin adı olan Postfordizm küresel işbölümüne, meta zincirlerine dayalı bir esnek üretim modunu anlatmaktadır. Bu yeni kapitalist üretim modeli aynı zamanda bir siyasal tasarımdır. Bu bağlamda kolektif sınıf aidiyetlerinin yerine postmodern mikro kimlikler getirilmekte, tüketim toplumu pratikleriyle birlikte serbest piyasa dizgesinin işleyişinin sürmesi garanti altına alınmaktadır.
4
:
Eleştirinin Eleştirisi: Yeni Kamu Hizmeti Yaklaşımının Yurttaş Bakışına Dair Bir İnceleme
Meryem Çakır Kantarcıoğlu
Bu yazıda Yeni Kamu Hizmeti yaklaşımının kökenlerinden biri olarak ele alınan ve yaklaşımın temel kavramlarından birini oluşturan demokratik yurttaşlık üzerine bir inceleme yapılacaktır. İncelemede Denhardt’ların yaklaşımlarını üzerine kurdukları yurttaşlık kavramının siyasal alan ve ekonomik alan ayrımı açısından var olan liberal varsayımı yeniden ürettikleri ve eleştirel olarak sunulanın kapitalist üretim biçimi ve ona denk düşen toplumsal formasyon1 açısından, kamu hizmeti kavramının yönetsel olan içinde toplumsal gerçekliğin taşıyıcısı 2 konumunun niteliğine eğilmediği gösterilmeye çalışılacaktır.
5
:
Değini 14. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi Üzerine
Çağdaş Gemici - Çağrı Kaderoğlu Bulut
6
:
Değini Sosyal İnsan Hakları Sempozyumları Üzerine Kısa Bir Bakış:"Sosyal Hakların Gözyaşları"
Denizcan Kutlu
7
:
Kitap Eleştirisi Üretken Emek, Üretken Olmayan Emek ve İşçi Sınıfı:Poulantzas Kitabı1 Üzerine Düşünceler
Göksu Uğurlu
8
:
Yazarlara Duyuru
Emek Araştırma
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Site içerisindeki dökümanlar izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. © 2016
Web Tasarım Ankara