Makale Arama
Sayı
Anahtar Kelime, Yazar(lar)
2018/1 Sayı için Yazı Çağrısı

DİSK/Genel-İş Emek Araştırma Dergisi

2018/1 Sayı için Yazı Çağrısı

“Sınıfın Yeni Yüzleri”

Değerli Araştırmacılar;

Emek Araştırma Dergisi, Genel-İş sendikasının ulusal hakemli yayın organıdır. Asos ve Index Copernicus veritabanlarında taranmaktadır. Yılda iki kez yayınlanan dergimiz emekten yana bilimsel çalışma ve araştırmaları, güncel, kuramsal ve uygulamaya yönelik akademik tartışmaları sayfalarına taşımayı amaçlamaktadır. Haziran 2018 tarihli 2018/1 sayısı “Sınıfın Yeni Yüzleri” teması ile yayınlanacaktır. Sınıfın Yeni Yüzleri, son yıllarda toplumsal sınıfların kompozisyonunda ve niteliğinde meydana gelen değişimlere işaret etmektedir. Kapitalizmin 1970’lerden bu yana geçirdiği dönüşüm bir yandan yeni sektörleri ve çalışma alanlarını ortaya çıkarırken, diğer yandan kapsamlı bir proleterleşme dalgasını beraberinde getirmiştir. Bu süreçte sınıfın yeni yüzlerini besleyen başat mecralar büyüyen hizmet sektörü alanları, bilişim-iletişim teknolojilerinin açtığı yeni çalışma alanları ve proleterleşen meslek grupları olarak belirmektedir. İşçi sınıfı içi katmanlaşmayı hiç olmadığı kadar artıran bu süreç, sınıflar mücadelesinin yeni dönemine ilişkin kimi olanaklar ve sınırlılıklar da yaratmaktadır. Bu kapsamda Emek Araştırma Dergisi’nin Haziran sayısında “Sınıfın Yeni Yüzleri”ni ele almayı ve pek çok boyutuyla tartışmayı amaçlıyoruz. Bu tema içerisinde yer alabilecek makalelerinizi 25.04.2018 tarihine kadar  emekarastirma@genel-is.org.tr  adresine gönderebilirsiniz.

DİSK/Genel-İş Emek Araştırma Dergisi (GEAD) Yayın Kurulu

Haber - Duyuru
Emek Araştırma
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Site içerisindeki dökümanlar izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. © 2016
Web Tasarım Ankara