Makale Arama
Sayı
Anahtar Kelime, Yazar(lar)
2023/1 Sayı için Yazı Çağrısı

Değerli Araştırmacılar,

Deprem felaketinin acısını hep birlikte yaşıyor, yaralarımızı sarmanın yolunun toplumsal dayanışmadan geçtiğini biliyoruz. Kamucu bir devlet ihtiyacının şiddetle hissedildiği bugünlerde yaşamını kaybedenleri saygıyla anıyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Emek Araştırma Dergisi, Genel-İş’in ulusal hakemli yayın organıdır. TÜBİTAK/ULAKBİM, Asos ve Index Copernicus veritabanlarında taranmaktadır. Yılda iki kez yayınlanan dergimiz emekten yana bilimsel çalışma ve araştırmaları, güncel, kuramsal ve uygulamaya yönelik akademik tartışmaları sayfalarına taşımayı amaçlamaktadır.

Haziran 2023 tarihli 2023/1 sayısı Doğal Afetlerden Toplumsal Felaketlere: Devlet, Toplum ve İşçi Sınıfı teması ile yayınlanacaktır. Doğal afetlerin toplumsal felaketlere dönüşümü Türkiye için yeni bir olgu olmamakla birlikte özellikle son yirmi yıllık süreçte bu konuda oldukça vahim deneyimler ortaya çıkmıştır. 6 Şubat depremleri bu acı deneyimlerin son halkası olmuştur. Deprem felaketi, neoliberalizm ve otoriterleşmenin yarattığı gerici iklimin devlette ve toplumda yol açtığı tahribatın boyutlarını ve sonuçlarını daha da görünür kılmıştır. Bu süreçte doğal afetleri toplumsal felakete dönüştüren ilişki ve mekanizmaların ekonomik, toplumsal ve kurumsal boyutlarıyla tartışılması oldukça kritik bir gereklilik olarak öne çıkmaktadır. Bu durum aynı zamanda devlet, toplum ve işçi sınıfının geleceğinin yeniden nasıl şekillenebileceği arayışı için de önem taşımaktadır.

Bu tema içerisinde yer alabilecek makalelerinizi ve katkılarınızı emekarastirma@genel-is.org.tr adresine gönderebilirsiniz.

Makaleleriniz için son gönderim tarihi 05.05.2023’dir.

Yazarlarının ORCID numarası bulunmayan makaleler değerlendirmeye alınmamaktadır.

YAZARLARA ÖNEMLİ NOT:

  • Ölçek, anket, görüşme, gözlem gibi yollarla veri toplamayı gerektiren araştırmalar için etik kurul onayı alındığının (etik kurul adı, karar tarihi ve sayısı) makalenin ilk-son sayfasında ve yöntem bölümünde belirtilmesi ve belgelendirilmesi,

  • Bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına ilişkin bilgiye makalede yer verilmesi,

  • Veri toplama sürecinde etik ilkelere özen gösterildiğinin kanıtlarının (başkalarının ölçek, anket, belgelerinin kullanılması için izin alınması gibi) makale içinde sunulması,

  • Makalelerde araştırma ve yayın etiğine uyulduğunun belirtilmesi gerekmektedir.

Bu gereklilikleri sağlamayan makaleler değerlendirme sürecine alınmayacaktır.

DİSK/Genel-İş Emek Araştırma Dergisi (GEAD) Yayın Kurulu

Haber - Duyuru
Emek Araştırma
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Site içerisindeki dökümanlar izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. © 2016
Web Tasarım Ankara