Makale Arama
Sayı
Anahtar Kelime, Yazar(lar)
2024/1 Sayı için Yazı Çağrısı

DUYURU

2024 yılı itibarıyla dergimizin makale değerlendirme ve yayın süreçleri DergiPark üzerinden yürütülecektir. Makalelerinizi DergiPark üzerinden gönderebilirsiniz.

 

Değerli Araştırmacılar,

Emek Araştırma Dergisi, Genel-İş’in ulusal hakemli yayın organıdır. TÜBİTAK/ULAKBİM, Asos ve Index Copernicus veritabanlarında taranmaktadır. Yılda iki kez yayınlanan dergimiz emekten yana bilimsel çalışma ve araştırmaları, güncel, kuramsal ve uygulamaya yönelik akademik tartışmaları sayfalarına taşımayı amaçlamaktadır.

Haziran 2024 tarihli 2024/1 sayısı Toplumcu Belediyecilik teması ile yayınlanacaktır. Günümüzde piyasaya açılan belediyecilik anlayışı nedeniyle belediyeler halkın ihtiyaçlarından ve taleplerinden uzaklaşmakta, belediye hizmetleri kamu hizmeti anlayışından kopartılarak piyasalaştırılmakta, taşeronlaştırma uygulamaları ile belediye kaynakları yandaş sermaye çevrelerine aktarılmaktadır. Piyasaya açılan belediyecilik halka kapatılmaktadır. Tüm bu uygulamalara karşı toplumcu, demokratik ve emekten yana yerel yönetimlere dönük ihtiyaç ve tartışmalar artmaktadır. Mart 2024’te gerçekleşecek yerel seçimler de toplumcu belediyecilik gündemini öne çıkarmaktadır. Toplumcu belediyecilik uygulamaları, kamucu ve demokratik bir toplumsal yönetim için kritik noktada durmaktadır. Bu tema içerisinde yer alabilecek makalelerinizi ve katkılarınızı  https://dergipark.org.tr/tr/pub/emekarastirma adresine gönderebilirsiniz.

Makaleleriniz için son gönderim tarihi 01.05.2024’dir.

Yazarlarının ORCID numarası bulunmayan makaleler değerlendirmeye alınmamaktadır.

YAZARLARA ÖNEMLİ NOT:

  • Ölçek, anket, görüşme, gözlem gibi yollarla veri toplamayı gerektiren araştırmalar için etik kurul onayı alındığının (etik kurul adı, karar tarihi ve sayısı) makalenin ilk-son sayfasında ve yöntem bölümünde belirtilmesi ve belgelendirilmesi,

  • Bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına ilişkin bilgiye makalede yer verilmesi,

  • Veri toplama sürecinde etik ilkelere özen gösterildiğinin kanıtlarının (başkalarının ölçek, anket, belgelerinin kullanılması için izin alınması gibi) makale içinde sunulması,

  • Makalelerde araştırma ve yayın etiğine uyulduğunun belirtilmesi gerekmektedir.

Bu gereklilikleri sağlamayan makaleler değerlendirme sürecine alınmayacaktır.

DİSK/Genel-İş Emek Araştırma Dergisi (GEAD) Yayın Kurulu

 

 

 

 

Haber - Duyuru
Emek Araştırma
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Site içerisindeki dökümanlar izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. © 2016
Web Tasarım Ankara