Makale Arama
Sayı
Anahtar Kelime, Yazar(lar)
2022/2 Sayı için Yazı Çağrısı

Değerli Araştırmacılar,

Emek Araştırma Dergisi, Genel-İş’in ulusal hakemli yayın organıdır. TÜBİTAK/ULAKBİM, Asos ve Index Copernicus veritabanlarında taranmaktadır. Yılda iki kez yayınlanan dergimiz emekten yana bilimsel çalışma ve araştırmaları, güncel, kuramsal ve uygulamaya yönelik akademik tartışmaları sayfalarına taşımayı amaçlamaktadır.

Aralık 2022 tarihli 2022/2 sayısı Ücret: Kuramlar, Politikalar ve Uygulamalar teması ile yayınlanacaktır. Kapitalist ilişkilerin en merkezi kavramlarından olan ücret, işçi sınıfının tarihsel ve toplumsal mücadele gündemlerinin de başında gelmektedir. Günümüz toplumlarında güvencesizleştirmenin yoğunlaşması ve sosyal hakların ortadan kaldırılmasıyla ücret, bir yandan toplumun geniş kesimleri için en temel ve tek geçim aracı haline gelmiştir. Diğer yandan ise genel ücret seviyesi asgari ücret düzeyine yaklaşmış ve düşük ücretler yapısallaşmıştır. Ücretlerin belirlenmesi mücadelesinde işçi sınıfının etkisi günden güne erimekte, emeğin toplumsal büyümeden aldığı pay hızla azalmaktadır. Gelir adaletsizliği ve yoksulluğun derinleşmesi gibi sonuçlar yaratan bu süreç, bölüşüm mekanizmalarından emeğin dışlandığı yeni bir politikalar ve uygulamalar dizgesi de ortaya çıkarmaktadır. Toplumsal ilişkilerin üretimi ve yeniden üretiminde çok daha geniş etkiler yaratan bu durum, günümüzde ücretlerin yalnız iktisadi değil, siyasal ve toplumsal boyutlarını da yeniden tartışmak ve toplumsal mücadelede ücretlerin yerini incelemek bakımından önemlidir. 

Bu tema içerisinde yer alabilecek makalelerinizi ve katkılarınızı emekarastirma@genel-is.org.tr adresine gönderebilirsiniz.

Makaleleriniz için son gönderim tarihi 10.10.2022’dir.

Yazarlarının ORCID numarası bulunmayan makaleler değerlendirmeye alınmamaktadır. 

YAZARLARA ÖNEMLİ NOT:

  • Ölçek, anket, görüşme, gözlem gibi yollarla veri toplamayı gerektiren araştırmalar için etik kurul onayı alındığının (etik kurul adı, karar tarihi ve sayısı) makalenin ilk-son sayfasında ve yöntem bölümünde belirtilmesi ve belgelendirilmesi,
  • Bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına ilişkin bilgiye makalede yer verilmesi,
  • Veri toplama sürecinde etik ilkelere özen gösterildiğinin kanıtlarının (başkalarının ölçek, anket, belgelerinin kullanılması için izin alınması gibi) makale içinde sunulması,
  • Makalelerde araştırma ve yayın etiğine uyulduğunun belirtilmesi gerekmektedir.

Bu gereklilikleri sağlamayan makaleler değerlendirme sürecine alınmayacaktır. 

DİSK/Genel-İş Emek Araştırma Dergisi (GEAD) Yayın Kurulu

Haber - Duyuru
Emek Araştırma
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Site içerisindeki dökümanlar izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. © 2016
Web Tasarım Ankara