Makale Arama
Sayı
Anahtar Kelime, Yazar(lar)
2021/2 Sayı için Yazı Çağrısı

EMEK

DİSK/Genel-İş Emek Araştırma Dergisi

2021/2 Aralık

Değerli Araştırmacılar,

Emek Araştırma Dergisi, Genel-İş’in ulusal hakemli yayın organıdır. TÜBİTAK/ULAKBİM, Asos ve Index Copernicus veritabanlarında taranmaktadır. Yılda iki kez yayınlanan dergimiz emekten yana bilimsel çalışma ve araştırmaları, güncel, kuramsal ve uygulamaya yönelik akademik tartışmaları sayfalarına taşımayı amaçlamaktadır.

Aralık 2021 tarihli 2021/2 sayısı, 2021 Haziran ayında aramızdan ayrılan E. Ceren Özveri anısına “Gençlik, Emek, Gelecek” teması ile yayınlanacaktır. Gençlik, içinden geçmekte olduğumuz çağda bir yandan toplumun en dinamik kesimini oluşturmakta, diğer yandan ise yaşadığımız dönemdeki yeni teknolojik ve toplumsal gelişmelere en hızlı uyum sağlayan grupların başında gelmektedir. Buna karşın güvencesizlik, işsizlik ve geleceksizlik koşullarında gençlerin iş, istihdam ve gündelik yaşam pratikleri oldukça zorlaşmakta, politik ve toplumsal deneyimleri farklılaşmaktadır. Söz konusu farklılıklar devletin, ekonominin ve toplumun dönüşüm dönemlerini simgeleyen kimi kuşak farkları olarak belirmektedir. Bu farkları ve gençleri içinden geçtiğimiz çağın tarihsel ve toplumsal dinamikleriyle ele almak, sınıfsal ilişkiler çerçevesinde gençlerin birbirleriyle ve toplumla kurduğu ilişkiyi tartışmak önemlidir. Yeni emek biçimleri ve istihdam alanları, genç işsizliği, yeni kültürler ve dönüşen sınıf profilleri, beklentiler ve kaygılar gibi konular kimi önemli tartışma başlıklarıdır.

Bu tema içerisinde yer alabilecek makalelerinizi ve katkılarınızı emekarastirma@genel-is.org.tr adresine gönderebilirsiniz.

Makaleleriniz için son gönderim tarihi 10.10.2021’dir.

Yazarlarının ORCID numarası bulunmayan makaleler değerlendirmeye alınmamaktadır.

YAZARLARA ÖNEMLİ NOT:

 

  • Ölçek, anket, görüşme, gözlem gibi yollarla veri toplamayı gerektiren araştırmalar için etik kurul onayı alındığının (etik kurul adı, karar tarihi ve sayısı) makalenin ilk-son sayfasında ve yöntem bölümünde belirtilmesi ve belgelendirilmesi,
  • Bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına ilişkin bilgiye makalede yer verilmesi,
  • Veri toplama sürecinde etik ilkelere özen gösterildiğinin kanıtlarının (başkalarının ölçek, anket, belgelerinin kullanılması için izin alınması gibi) makale içinde sunulması,
  • Makalelerde araştırma ve yayın etiğine uyulduğunun belirtilmesi gerekmektedir.

Bu gereklilikleri sağlamayan makaleler değerlendirme sürecine alınmayacaktır.

DİSK/Genel-İş Emek Araştırma Dergisi (GEAD) Yayın Kurulu

Haber - Duyuru
Emek Araştırma
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Site içerisindeki dökümanlar izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. © 2016
Web Tasarım Ankara