Makale Arama
Sayı
Anahtar Kelime, Yazar(lar)
2020/1 Sayı için Yazı Çağrısı

DİSK/Genel-İş Emek Araştırma Dergisi

2020/1 Sayı için Yazı Çağrısı

“Sınıf ve Sanat”

Değerli Araştırmacılar,

Emek Araştırma Dergisi, Genel-İş’in ulusal hakemli yayın organıdır. TÜBİTAK/ULAKBİM, Asos ve Index Copernicus veritabanlarında taranmaktadır. Yılda iki kez yayınlanan dergimiz emekten yana bilimsel çalışma ve araştırmaları, güncel, kuramsal ve uygulamaya yönelik akademik tartışmaları sayfalarına taşımayı amaçlamaktadır.

Haziran 2020 tarihli 2020/1 sayısı “Sınıf ve Sanat” teması ile yayınlanacaktır. Sanat ve sınıf ilişkileri hakkında oldukça geniş ve zengin bir birikimden söz edilebilir. Ancak 21. yüzyılın isyanlarla geçen onyıllarının ardından sınıf ve sanat ilişkileri üzerine yeniden düşünmek bugün oldukça değerlidir. Bir yandan sanatın ve sanat ürününün içeriğinde toplumsal dönüşümün izlerini aramak, diğer yandan ise sosyo-ekonomik mekanizmaların sanatı, sanatçıyı, sanat ortamını ve ürünlerini şekillendirme pratikleri önemli tartışma konularıdır. Sanatın toplumsal sınıflarla ilişkilerini incelemek, günümüzün ifade, protesto, içerme, uzlaşma ve direnme biçimlerini anlayabilmek için vazgeçilmezdir.  

Bu tema içerisinde yer alabilecek makalelerinizi ve katkılarınızı emekarastirma@genel-is.org.tr adresine gönderebilirsiniz.

Dergimizde tema dışı yazılar da değerlendirmeye alınmaktadır.

Makaleleriniz için son gönderim tarihi 30.04.2020’dir.

Yazarlarının ORCID numarası bulunmayan makaleler değerlendirmeye alınmamaktadır.

DİSK/Genel-İş Emek Araştırma Dergisi (GEAD) Yayın Kurulu


Haber - Duyuru
Emek Araştırma
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Site içerisindeki dökümanlar izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. © 2016
Web Tasarım Ankara