Makale Arama
Sayı
Anahtar Kelime, Yazar(lar)
2021/1 Sayı için Yazı Çağrısı

EMEK

DİSK/Genel-İş Emek Araştırma Dergisi

2021/Haziran

Değerli Araştırmacılar,

Emek Araştırma Dergisi, Genel-İş’in ulusal hakemli yayın organıdır. TÜBİTAK/ULAKBİM, Asos ve Index Copernicus veritabanlarında taranmaktadır. Yılda iki kez yayınlanan dergimiz emekten yana bilimsel çalışma ve araştırmaları, güncel, kuramsal ve uygulamaya yönelik akademik tartışmaları sayfalarına taşımayı amaçlamaktadır.

Haziran 2021 tarihli 2021/1 sayısı “Teknoloji, Emek, Toplum” teması ile yayımlanacaktır. Teknoloji, emek ve toplum ilişkileri son 20 yılda görülmedik düzeyde derinleşirken, bu ilişkinin nasıl dönüştüğü, günümüz için neler ifade ettiği ve geleceğe dönük ne gibi olanaklar barındırdığı önemli bir tartışma gündemi oluşturmaktadır. Yapay zekadan endüstri 4.0 tartışmalarına, uzaktan iletişim imkanlarından e-siyaset uygulamalarına kadar hayatın hemen her alanının organik bir parçası haline gelmekte olan teknolojinin, emek ve toplum üzerinde ne gibi etkiler yarattığı üzerinde düşünülmesi gereken bir noktadır. Buna karşın emek ve toplum üzerine mücadelelerin, teknolojinin seyri, niteliği ve eğilimleri üzerindeki etkileri de oldukça kritik bir sorun alanıdır. Bu geniş kapsamlı sürecin aktörleri, belirleyicileri, güncel uygulamaları, yapısal ve tarihsel koşulları üzerine düşünmek; teknoloji, emek, toplum ilişkilerinin bugününü ve geleceğini tartışabilmek için vazgeçilmezdir.

Bu tema içerisinde yer alabilecek makalelerinizi ve katkılarınızı emekarastirma@genel-is.org.tr adresine gönderebilirsiniz.

Makaleleriniz için son gönderim tarihi 10.04.2021’dir.

Yazarlarının ORCID numarası bulunmayan makaleler değerlendirmeye alınmamaktadır.

YAZARLARA ÖNEMLİ NOT:

 

  • Ölçek, anket, görüşme, gözlem gibi yollarla veri toplamayı gerektiren araştırmalar için etik kurul onayı alındığının (etik kurul adı, karar tarihi ve sayısı) makalenin ilk-son sayfasında ve yöntem bölümünde belirtilmesi ve belgelendirilmesi,
  • Bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına ilişkin bilgiye makalede yer verilmesi,
  • Veri toplama sürecinde etik ilkelere özen gösterildiğinin kanıtlarının (başkalarının ölçek, anket, belgelerinin kullanılması için izin alınması gibi) makale içinde sunulması,
  • Makalelerde araştırma ve yayın etiğine uyulduğunun belirtilmesi gerekmektedir.

Bu gereklilikleri sağlamayan makaleler değerlendirme sürecine alınmayacaktır.

DİSK/Genel-İş Emek Araştırma Dergisi (GEAD) Yayın Kurulu

Haber - Duyuru
Emek Araştırma
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Site içerisindeki dökümanlar izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. © 2016
Web Tasarım Ankara