Makale Arama
Sayı
Anahtar Kelime, Yazar(lar)
2022/1 Sayı için Yazı Çağrısı

Değerli Araştırmacılar,

Emek Araştırma Dergisi, Genel-İş’in ulusal hakemli yayın organıdır. TÜBİTAK/ULAKBİM, Asos ve Index Copernicus veritabanlarında taranmaktadır. Yılda iki kez yayınlanan dergimiz emekten yana bilimsel çalışma ve araştırmaları, güncel, kuramsal ve uygulamaya yönelik akademik tartışmaları sayfalarına taşımayı amaçlamaktadır.

Haziran 2022 tarihli 2022/1 sayısı Sosyal Hizmetler ve Bakım Emeği teması ile yayınlanacaktır. Sosyal hizmetler toplumsal eşitsizliğin hafifletilmesi için kullanılan en önemli mekanizmalardan biridir. Kamu kaynakları eliyle yürütülmesi beklenen sosyal hizmetler alanının son yıllarda giderek piyasaya aktarılması ve sosyal hizmetlerin sosyal yardımlar yönünde erozyona uğratılması yalnızca iktisadi değil, siyasal ve ideolojik sonuçlar da doğurmaktadır. Bu dönüşümün en yoğun göründüğü alan ise bakım emeği olmaktadır. Kadının toplumdaki ve işbölümündeki eşitsiz konumun en yoğun gözlemlendiği alanlardan biri olarak bakım emeği, sosyal hizmetlerin çözülmesi ile daha da yakıcı bir toplumsal sorun olarak öne çıkmıştır. Hem sosyal hizmetler hem de bakım emeği toplumun oluşumunda ve yeniden üretiminde kritik bir işlev görmektedir. Bu nedenle söz konusu alanları incelemek, günümüzde bir toplumun kendini nasıl ve hangi yollarla yeniden üretebileceğini düşünmek bakımından önemlidir. Sosyal hizmetler ve bakım emeğinin dönüşümü, bu alana dönük politikalar, aktörler, deneyimler ve alanı şekillendiren sınıf ilişkileri gibi konular önemli tartışma başlıkları arasında sayılabilir.

 

Bu tema içerisinde yer alabilecek makalelerinizi ve katkılarınızı emekarastirma@genel-is.org.tr adresine gönderebilirsiniz.

Makaleleriniz için son gönderim tarihi 10.04.2022’dir.

Yazarlarının ORCID numarası bulunmayan makaleler değerlendirmeye alınmamaktadır.

YAZARLARA ÖNEMLİ NOT:

  • Ölçek, anket, görüşme, gözlem gibi yollarla veri toplamayı gerektiren araştırmalar için etik kurul onayı alındığının (etik kurul adı, karar tarihi ve sayısı) makalenin ilk-son sayfasında ve yöntem bölümünde belirtilmesi ve belgelendirilmesi,

  • Bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına ilişkin bilgiye makalede yer verilmesi,

  • Veri toplama sürecinde etik ilkelere özen gösterildiğinin kanıtlarının (başkalarının ölçek, anket, belgelerinin kullanılması için izin alınması gibi) makale içinde sunulması,

  • Makalelerde araştırma ve yayın etiğine uyulduğunun belirtilmesi gerekmektedir.

Bu gereklilikleri sağlamayan makaleler değerlendirme sürecine alınmayacaktır.

DİSK/Genel-İş Emek Araştırma Dergisi (GEAD) Yayın Kurulu

Haber - Duyuru
Emek Araştırma
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Site içerisindeki dökümanlar izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. © 2016
Web Tasarım Ankara